Hem

 

TIEK tillhandahåller ett högkvalitativt fibernätverk till alla föreningens medlemmar. Telefoni, Tv och Internet upp till 1000 Mb!!!


-Inte ansluten än? Vi ger alla fastigheter som ligger utmed vårt nät möjlighet att efteransluta, till ett fast pris på 19.500kr (ev. grävning och material tillkommer). Kontakta oss i styrelsen för att se vilka möjligheter finns för just din fastighet!


//Styrelsen


Upp till 1000 Mb!!!

Upp till 1000 Mb!!!


Publicerad 2016-11-20

© Copyright 2015. All Rights Reserved. Tjurkhult Infrastruktur Ekonomisk förening

Nyheter!


2016-11-20 Föreningen fortsätter att växa. Ytterligare två fastigheter har kopplats in till vårt fibernät!


2015-09-15 Första efteranslutningen är nu genomförd.


2014-04-12 Ordinarie föreningstämma och högtidlig invigning av fibernätverket ägde rum i Tjurkhults gamla skola.


2014-04-01 Slutbesiktning av schaktentreprenaden för "Etapp 2" är genomförd.


2014-02-18 Slutbesiktning av fiberentreprenaden är genomförd.


2014-01-17 Fibersvetsningarna för hela nätet är nu avslutade.


2013-12-20 Alla medlemmar har fått fibern och aktiv utrustning installerad och aktiverad!


2013-12-12 De första fastigheterna får idag sin fiberanslutning installerad och aktiverad!


2013-11-27 Fibersvetsningen påbörjas i dag.


2013-11-27 Fiberblåsningen avslutas denna veckan.


2013-10-30 Fiberblåsningen inleds på måndag den 4/11 2013


2013-10-24  Vi har tecknat avtal med Karlshamn Energi AB vad gäller Kommunikationsoperatör.


2013-10-21  Vi har tecknat avtal med Relacom AB vad gäller fiberentreprenaden.


2013-10-13 Upphandlingen  avslutades 4/10 2013 vi kommer att presentera de vinnande anbudsgivarna när vi teknat avtal.


2013-09-04  Upphandlingen av "Fibrering av kanalisation i Tjurkhult" (fiberblåsningen) är publicerad på Visma TendSign.


2013-09-04  Upphandlingen av Kommunikationsoperatör för fibernät är publicerad på Visma TendSign.


2013-07-10 Upphandlingen av ”Etapp 2” är avslutad och ett avtal har tecknats med Rolf Johansson Schakt & Transport AB. Schaktstart är beräknad till den 14 augusti.


2013-06-15 Tidigare förstasidor finns sparade som pdf-fil  under sidan DOKUMENT.


2013-05-10 Upphandlingen för grävningen till Ettap 2 publicerades på Visma TendSign. TendSign är ett verktyg som hjälper till vid upphandling.